วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แผนชั้นเรียน 2559


         การดำเนินการกรอกข้อมูลเเผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
         ดำเนินการให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 31  สิงหาคม  2558  

*ไฟล์ข้อมูลให้ดาว์นโหลด เเล้วเปิดดูที่เครื่องท่านนะคะ จะได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ และนำไปใช้งานได้

         1)  หนังสือเเจ้งโรงเรียน    คลิกที่นี่

         2)  ข้อมูลแผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558        คลิกที่นี่
              (ให้โรงเรียนตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ ชื่อหมู่บ้าน ให้ถูกต้อง โรงเรียนยังไม่มีข้อมูล ให้กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์)
          3)  ตารางเปรียบเทียบ เเผนชั้นเรียนปี 2556 -2558        คลิกที่นี่

          4)  ประกาศเขตพื้นที่บริการ       คลิกที่นี่

          5)  ใช้เกณฑ์การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
                 5.1) ชั้นอนุบาลปีที่ 1         จำนวน 30 คน   ต่อ   1 ห้องเรียน
                 5.2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 30 คน   ต่อ   1 ห้องเรียน
                 5.3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จำนวน 40 คน   ต่อ   1 ห้องเรียน

          6)  กรอกข้อมูลเผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 "ออนไลน์"       คลิกที่นี่ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน เมื่อดำเนินการเเล้ว  คลิกที่นี่


ดูรหัส 3901................. ของโรงเรียน  ที่นี่
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.  ๐ ๔๒๓๖  ๐๖๖๑ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๓๖  ๐๖๖๐
จีรนันท์  ๐๘๑ - ๓๖๙๑๙๑๘ 

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์  ilovejeenan@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น